Frederiks Friplejehjem

Menneskelighed, mangfoldighed og medbestemmelse

Ledige stillinger:

Sygeplejerske: Søges til ansættelse 15. juni 2017. Ansøgningsfrist tirsdag 25. april kl. 12

Se stillingsopslaget her.

Pleje- og servicepersonale: Stillingsopslag og ansættelsessamtaler forventes

at finde sted i maj mhp. ansættelse 1. august 2017.

Pedel: Ansættelse har fundet sted. Steen Egelund tiltræder 1. juni.

Forstander: Ansættelse har fundet sted. Suzanne Helms tiltræder 1. maj.

DSI Frederiks Friplejehjem, Trehusevej 1c, 7470 Karup - cvr nr. 35607110 - mail@frederiksfriplejehjem.dk