Indretning

Der er 24 lyse boliger hver på 52 m2 indeholdende stue, te-køkken, stort badeværelse og soveværelse samt en terrasse på 9 m2. Boligerne kan beboes af enlige eller par og der er mulighed for at holde kæledyr. Indretning af boligen bestemmes af beboeren, der kan medbringe eget indbo, så et personligt miljø kan bevares/skabes.

Derudover er der et fællesboligareal med hall, pejsestue, stor fødselsdagsstue,  2 spise- /aktivitetsområder samt 2 mindre opholdsstuer til fællesskab og anden aktivitet.

Endelig er der servicefaciliteter med 2 køkkener, vaskeri og et multirum med mulighed for frisør, træning og overnatning.

De nære omgivelser til plejehjemmet er indrettet for beboerne med let adgang til stier, bænke, sansehave, pergola, dam, hønsehus, gedefold, legeplads mm.

Den præcise indretning af bolig og friplejehjem samt tilhørende udenomsarealer kan ses på nedenstående tegningsmateriale.

Indretning af området

Indretning af friplejehjem

Indretning af bolig

Indretning af plejehjemmet