Nyheder

Nyheder


Generalforsamling i støtteforeningen

Støtteforeningen for Frederiks Friplejehjem afholder ordinær generalforsamling i Seniorhuset i Karup, mandag den 25. februar klokken 19:30. Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

Uanmeldt tilsyn på friplejehjemmet

Vi havde i oktober 2018 uanmeldt tilsyn på Frederiks Friplejehjem, og vi er rigtig glade for og stolte over resultatet - Meget tilfredsstillende.

Tilsynet er et socialfagligt tilsyn som alle plejehjem er underlagt for at sikre, at standarden lever op til de af Viborg Kommune givne krav. Det drejer sig bl.a. om dokumentation, pleje og omsorg,  kompetencer, fysiske rammer og hverdagslivet. Se hele tilsynsrapporten


1-års fødselsdagsarrangement

Lørdag den 11. august fejrede vi vores 1-års fødselsdag. Op imod 200 pårørende, venner og interesserede mødte op til en festlig dag med flag, taler, gaver, musik og et par hyggelige timer.

Støtteforeningen for Frederiks Friplejehjem havde den helt store gave med i form af en minibus, som har været på plejehjemmets ønskeliste i lang tid. Med god støtte fra TRYG-fonden og private donorer er det lykkedes at tilvejebringe en flot og velindrettet bus. Vi siger tusind tak til Støtteforeningen.

Artikler i pressen