Bestyrelse for støtteforeningen

Bestyrelse for støtteforeningen:

John Andersen

Formand

Frank Larsen

Næstformand

Kurt Westphal

Sekretær

Gitte Nødskov

Kasserer

Jens Andersen

Bestyrelsesmedlem
Dagmar Bertel

Suppleant

Kirsten Johansen

Suppleant
Svend Erik Christensen

Revisor

Generalforsamling 2018

På generalforsamlingen i Seniorhuset i Karup d. 20 februar indledte formand John Andersen med at konstatere, at støtteforeningens første og største mål blev nået i 2017 - nemlig åbningen af Frederiks Friplejehjem.

Indvielsen af friplejehjemmet 12. august 2017 var kulminationen på mere end 3 års arbejde. Først skulle der indsamles en startkapital til projektet. Senere arbejde med arrangering af rejsegilde og ikke mindst hen over foråret med praktisk og manuel arbejde med fremstilling af højbede, pergula, samling af hønsehus, opsætning af flagstang og slutrengøring af plejehjemmet, før der kunne holdes indvielse og beboerne kunne flytte ind. Formanden takkede støtteforeningens medlemmer for en fantastisk opbakning både økonomisk og ikke mindst med praktisk hjælp - faktisk kunne vi ikke udnytte al den hjælp vi blev tilbudt, konstaterede formanden.

Fremadrettet vil vi fortsat tilbyde vores hjælp og støtte, fortsatte formanden. Det være sig i form af praktisk hjælp til eksempelvis de grønne områder, men også med økonomisk støtte til at opfylde plejehjemmets store ønske om en minibus, så det er muligt at tage på tur lige når det passer. Minibussen vil også kunne lånes af beboerne og deres pårørende. Derfor arbejdes der nu på at skaffe midler fra bl.a. fonde. Formanden rettede sluttelig en stor tak til alle de frivillige hjælpere, pedellen, forstanderen og plejehjemmets bestyrelse for et resultatorienteret og humørfyldt samarbejde.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet og medlemskontingentet forblev uændret.

Gitte Nødskov afløser Valder Jacobsen på kassererposten og Dagmar Bertel indtræder som suppleant i stedet for Gitte Nødskov.