Nyheder

Nyheder


Uanmeldt socialfagligt tilsyn

Vi havde i december 2020 uanmeldt tilsyn for fjerde gang på Frederiks Friplejehjem og vi er rigtig glade for og stolte over resultatet var et "særdeles tilfredsstillende".

Tilsynet skriver i deres vurdering:

"Det er tilsynets overordnede vurdering, at Frederiks Friplejehjem er meget velfungerende, og at ledelsen og engagerede medarbejdere har et fælles og målrettet fokus på, at hverdagslivet på stedet tilrettelægges på borgernes præmisser.
Tilsynet vurderer, at Frederiks Friplejehjem lever op til Viborg Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau. Pleje, omsorg og praktisk hjælp leveres med en høj faglig kvalitet, og såvel ledelse som medarbejdere har kontinuerligt fokus på at sikre borgernes selvbestemmelsesret og ønsker til eget hverdagsliv."

Se hele tilsynsrapporten


Artikler i pressen