Nyheder

Nyheder


Uanmeldt socialfagligt tilsyn

Vi havde i august 2019 uanmeldt tilsyn for tredje gang på Frederiks Friplejehjem og vi er rigtig glade for og stolte over resultatet var et "særdeles tilfredsstillende".

Det er tilsynets vurdering, at dokumentationen kan karakteriseres som meget tilfredsstillende, og anvendes som et dynamisk arbejdsredskab af medarbejderne. Tilsynet vurderer, at kvaliteten af pleje, omsorg og praktisk bistand er særdeles tilfredsstillende og med udgangspunkt i en rehabiliterende og helhedsorienteret tankegang. Plejen tilrettelægges i høj grad med afsæt i borgernes ønsker, vaner og aktuelle behov. Plejehjemmets indsats i forbindelse med borgernes hverdagsliv kan betegnes som særdeles tilfredsstillende. Borgernes ønsker og initiativer imødekommes, og der er stort fokus på socialt fællesskab.   Tilsynet vurderer, at de samlede kompetencer på plejehjemmet er meget tilfredsstillende. Der er ledelsesmæssigt fokus på at udvikle og stabilisere det fælles faglige fundament. De fysiske rammer er særdeles velegnede og imødekommer borgernes behov.

Se hele tilsynsrapporten


Artikler i pressen