Forside

Velkommen til Frederiks Friplejehjem

Et personligt hjem med fokus på

værdighed og medbestemmelse

En stor hilsen fra Frederiks Friplejehjem


Vi holder os heldigvis alle friske endnu. Vi holder fast i det værdifulde hverdagsliv, hvor vi kan være sammen og alligevel på afstand. Nogle af jer følger os sikkert på Facebook. Dog har vi alle savnet efter igen at måtte se jer alle sammen. Vi glæder os til atter at kunne tage varmt imod jer. Det bliver en festdag. Indtil da kan vi glæde os over, at Sundhedsstyrelsen nu har givet mulighed for besøg i plejehjemmets have.

Vi vil gerne sikre os, at I som de nærmeste pårørende bliver orienteret om muligheden for et gensyn med jeres kære her hos os. Derfor modtager den primære pårørende for beboeren denne hilsen enten som sms eller mail.

Vi anbefaler, at I starter blidt op med korte besøg, hvor I går en tur ud i haven. Der er mange bænke og fælles terrasser, som I kan benytte. Vi vil gerne opfordre jer som besøgende til at blive på vores matrikel og ikke udvide turene væk herfra.
Vi glæder os til på sigt at kunne invitere ind på den enkelte beboers terrasse, - men det må vente lidt endnu.

Dette alt sammen for at skabe mulighed for glædelige gensyn, og samtidig minimere smitterisikoen bedst muligt.


Rent praktisk forud for besøg:

  • Du udvælger som den primære pårørende, hvilken anden pårørende der også skal have mulighed for at komme på besøg. I må komme på skift.
  • Du aftaler på forhånd med forstander hvornår besøget kan foregå (dette så vi minimerer antal besøgende ad gangen samt muligheden for at hjælpe beboeren ud i haven)
  • Vi anbefaler at besøget starter blidt op, så hverdagen ikke forandres for pludseligt og vi forebygger smitte bedst muligt.
  • Oprethold god håndhygiejne, vær helt symptomfri, og hold afstand på 2 meter til hinanden.

Kontakt mig gerne ved eventuelle spørgsmål og husk vi stadig meget gerne holder kontakten på afstand ved at læse breve op, se på billeder, Facetime, ringe sammen osv.

Sammen på afstand holder vi bedst smitten fra døren

De bedste hilsner fra os alle

Suzanne Helms