Forside

Velkommen til Frederiks Friplejehjem

Et personligt hjem med fokus på

værdighed og medbestemmelse

COVID-19 forholdsregler

Kære pårørende til beboerne på Frederiks Friplejehjem.

Sundheds- og Ældreministeriet har nu meddelt alle kommuner, at der åbnes yderligere op for besøg på plejehjem, aflastningsplader og rehabiliteringspladser.

Det betyder hos os, at der fra torsdag den 2. juli 2020 som udgangspunkt frit kan aflægges besøg ude og inde så længe Sundhedsstyrelsens anbefalinger om smitteforebyggelse følges.

I takt med at Danmark åbner mere og mere op og vi følger med er det altafgørende at vi alle sammen udviser stor forsigtighed og ansvarlighed ved gensynene, og efterlever Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til smitteforebyggelse. Det er helt afgørende, at vi fortsat har fokus på at minimere risikoen for smitte med COVID-19, og vi følger naturligvis fortsat sundhedsmyndighedernes retningslinjer nøje. Særlig risikoen for kontaktsmitte er vi opmærksomme på.

De centrale sundhedsmyndigheder følger smittetallene i de enkelte kommuner tæt. Hvis antallet af nye smittede i en kommune stiger bekymrende, kan Styrelsen for Patientsikkerhed beslutte at genindføre lokale besøgsrestriktioner

Jeg vil bede dig som den primære pårørende om at orientere alle andre aktuelle i det nære netværk.

Dette alt sammen for at skabe mulighed for glædelige gensyn, og samtidig minimere smitterisikoen bedst muligt. Vi glæder os så meget til at byde jer velkommen inde i lejlighederne.

Rent praktisk gældende for hvert besøg:

 • Du skal som besøgende være helt uden symptomer på sygdom – også mild forkølelse- i op til 48 timer før besøget.
 • Besøg skal ikke længere aftales på forhånd, men når du som besøgende ankommer udenfor plejehjemmet går du til hoveddøren og ringer på hovednummeret eller benytter dørklokken ved hovedindgangen.
  Herefter går du til pavillon hvor du spritter dine hænder grundigt og tager en klud med dig.
 • En medarbejder vil tage imod dig som besøgende og sikre, at rammer og hygiejnekrav efterleves, herefter går du til beboerens terrassedør som du benytter både ind og ud efter besøget
 • Besøgene har ingen tidsbegrænsning længere, antal besøgende ad gangen vurderer du selv som besøgende. Husk at der skal være 2 meters afstand mellem beboeren og den besøgende, dette kan sætte begrænsning for, hvor mange I kan være ad gangen ved et indebesøg.
 • Som besøgene spritter du hænderne af ved besøgets start og ved afslutning af besøget. Sprit står udenfor pavillon. Undgå så vidt muligt at røre ved noget under besøget. (risiko for kontaktsmitte), tag en fiberklud med til aftørring af flade i lejligheden hvis du alligevel kommer til at røre noget derinde. Efter endt besøg går du til pavillon smider kluden i snavset kurv og spritter hænderne igen.
 • Vi mødes til glædelige gensyn og anbefaler at besøgende selv medbringer kaffe o lign. hvis det ønskes under besøget, vi sørger så for at beboeren også får kaffe osv. fra os. Dette for at minimere risikoen for kontaktsmitte.
 • Som noget nyt vil vi bede om, at besøgende noterer navn, telefonnummer og dato for besøg i en gæstebog/A5 i beboerens lejlighed, så vi i tilfælde af smitte på plejehjemmet, hurtigt kan komme i kontakt med Jer.
 • Der er mulighed for at tage beboeren med på ture, at gå med kørestol, tage til aftaler, undersøgelser osv.
 • Ved besøget er der mulighed for at medbringe blomst eller varer, som beboeren mangler
 • Hvis du som besøgende under besøget udviser symptomer på COVID-19, vil du blive bedt om at forlade plejehjemmet med det samme.

Vi vender nu tilbage til de vante aftaler, som I som pårørende har haft tidligere omkring fodbehandlinger, frisør osv.
Fodterapeuten inviteres ind ad terrassedøren til beboerens lejlighed, vi sikrer at alle hygiejnekrav efterleves.
Frisør kan også gå i lejligheden gennem terrassedøren. Hvis frisørsalon ønskes benyttet må I sikre at denne er ledig.

Kontakt mig gerne ved eventuelle spørgsmål på 51703210.

Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer.

De bedste hilsner fra os alle

Suzanne Helms