Fra idé til virkelighed

Fra idè til virkelighed

1. januar 2009 begyndte en ny epoke for friplejehjem rundt om i Danmark. Fra denne dato så de – i lovens forstand - første friplejehjem dagens lys, dvs. at de som certificerede leverandører havde fået andel i bevillingskvoten med denne skæringsdato for omdannelse. Dog var det allerede i slutningen af 1990’erne, at de første selvejende plejehjem sprang ud i at varetage den daglige drift uden en kontrakt eller kommunal driftsoverenskomst. I praksis har friplejehjem altså eksisteret i flere år.

Ideen er, at give borgerne et valg om hvor de vil bo, når de af hjemkommunen er blevet visiteret til en plejebolig. Boligdelen er en del af loven om ældreboliger og betales af borgeren, mens den visiterede pleje betales af hjemkommunen. Borgerne kan således frit vælge kommunale eller private plejehjem i det omfang, der er ledige boliger.

I den sydlige del af Viborg Kommune i Karup-Frederiks området ligger plejehjemmet Åbrinken, som for 2/3`s vedkommende er specialplejeboliger. Det betyder, at kun 11 af de almene plejeboliger er til rådighed til lokale borgere. Derfor må lokale ældre ofte og imod deres ønske flytte til Viborg eller andre plejehjem i kommunen.

Derfor besluttede en kreds af borgere i Karup-Frederiks området i januar 2014 at etablere et friplejehjem i Frederiks. Som sagt så gjort og et stort arbejde gik i gang med at finde en byggegrund, der kunne erhverves, oprette en støtteforening, få en lokalplan, finde en arkitekt, indhente den nødvendige licens, skaffe kapital, få en kommunal godkendelse, sende byggeriet i licitation - og endelig den 18. juni 2016 kunne første spadestik tages og byggeriet gik i gang.

Efter godt et års byggeri kunne Frederiks Friplejehjem holde indvielse den 12. august 2017.